finding the moment as it is

s strahom / with fear

trenutno je vse prežeto s strahom – moje delovanje namreč. ne vem, kako nazaj, kako nazaj v planinski raj. ali bolje kako naprej. spet hodim na svetovanja  / boli, bolim. ljubim … ljubim … ali ljubim? ali znam ljubiti? se da to naučiti? poljubim praznino.

all is emerged in fear right now – by all i mean my conduct in life. don’t know how to return to happiness or better, how to flow into it. i’m in a therapy again and it really hurts – i really hurt. i love … love … do i? do i know how to love? can i learn? i kiss the void.

One response

  1. Poljub od mene in še objem.
    Mojca

    14/02/2011 at 14:33